Merhaba Misafir

Öğretmenlerin eğitim örgütlerinde yaşanan değişim sürecine ilişkin görüşleri

PDF

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin eğitim örgütlerindeki değişim sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Şahin ve Nayır (2017) tarafından geliştirilen “Örgütsel Değişim” Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek örgütsel değişimin nedenleri, örgütsel değişime hazır olma düzeyi ve örgütsel değişimin engelleri olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini Ankara ili Altındağ, Keçiören ve Pursaklar ilçesindeki resmi ve özel öğretim kurumlarında görevli 350 öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmenler örgütsel değişimin nedenlerine ilişkin ifadeleri oldukça, örgütsel değişime hazır olma ve örgütsel değişimin engellerine ilişkin ifadeleri kısmen etkili bulmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel değişimin nedenlerine ilişkin görüşleri cinsiyete, okul türüne, kıdeme ve branşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak okul kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin örgütsel değişime hazır olma düzeylerine ilişkin görüşleri okul türü, okul kademesi, kıdem ve branşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel değişimin engellerine ilişkin görüşleri cinsiyete, okul türüne, okul kademesine, kıdeme ve branşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 875-895
  • IO Kayıt No : 83724
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği