Merhaba Misafir

Ya Brexit sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den kopuş dönemeci ve alternatifleri

PDF

Kurulduğu tarihten günümüze çeşitli süreçlerden geçen Avrupa Birliği, Birleşik Krallık halkının 2016 yılında aldığı ayrılma kararı ile ilk kez ayrılık tecrübesini yaşamaktadır. Her ne kadar üye devletlere Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesi ile ayrılık hakkı verilmiş olsa da Birleşik Krallık bunu gerçekleştirecek ilk ülke konumundadır. Ekonomik huzursuzluklar, egemenlik haklarının Birlik tarafından kısıtlandığı düşüncesi, artan göç oranları ile popülaritesini kaybetmeye başlayan Avrupa Birliği için Birleşik Krallık ile yürütülen ayrılık müzakereleri Birliğin prestiji açısından oldukça önemli bir konudur. Ve Birleşik Krallık yönetimi en az zararla Birlikten ayrılmayı hedeflemektedir. AB’nin tarihi düşünüldüğünde, Brexit meselesi Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki en önemli kilometre taşıdır. Bu çalışma Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’ne üye olma sürecini ve sürecin arka planını, kazandığı imtiyazları ve bu imtiyazlara rağmen Birlikten ayrılığı tetikleyen unsurları ele almıştır. Ayrıca bu ülkenin Birlikten ayrılmasıyla Birlik ülkeleri ve diğer ülkelerle gerçekleştireceği ilişkiler için Norveç Modeli, İsviçre Modeli, Kanada Modeli, Gümrük Birliği Modeli ve Dünya Ticaret Örgütü Modeli gibi alternatif modeller incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ise incelenen modellerin Birleşik Krallık’ın tüm sorunlarına çözüm bulamayacağının altı çizilmiş, Brexit sürecinin Birleşik Krallık’ı ve Birlik ülkelerini hem ekonomik hem de siyasal olarak olumsuz etkileyeceği vurgulanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 518-540
  • IO Kayıt No : 83723
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi