Merhaba Misafir

Afetlerde erken uyarı ve toplumsal farkındalık yaratmada etkili kamu politikaları

PDF

Afet Yönetimi, toplumun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasını zorlaştıran veya ortadan kaldıran bir sürecin tanısından başlayarak planlanması ve yönetimidir. Afetler, doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tehlikeli olgulardır. Tehlike yaratan fiziksel, ekonomik ve toplumsal kayıplar güvenlik ile ilişkilendirilmektedir. Güvenlik açığının ortaya çıkmaması için afet yönetiminde “erken uyarı” çalışmaları önemli bir aşamadır. Erken uyarı bir bakıma risk yönetiminin en önemli bir boyutudur. Erken uyarı sisteminin temel elemanları; 1. risk tespiti; 2. uyarı ve izleme; 3. iletişim ve bilginin yaygınlaşması, 4. müdahale kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak erken uyarı, hava tahminleri için daha kolaydır; meteoroloji istasyonları ve haberleşme (radyo, kablolu yayınlar, internet ve cep telefonları) gibi konularda ilgili kamu idareleri, kamu yönetiminde temel aktörlerdir. Türkiye’de Kamu Yönetimlerinin erken uyarı konusunda ne kadar hazırlıklı olduğu, yerel halk/toplumun, bu çalışmaların ne kadar farkında olduğu ve idareden beklentilerinin neler olduğu ile toplumun kendisine düşen sorumlulukların farkında olup olmadığı konuları etrafındaki ana başlıklar, bu çalışmada öncelikli sorgulamalardır. Çalışmanın mantıksal çerçevesi, konunun teorik yönü yanında internet erişim imkânlarının kullanılarak “farkındalık” anketleri aracılığıyla, web üzerinden ilgi gruplarına yönelik durum tespitine dayandırılmıştır. Bu şekilde ayrıca “afetlerde erken uyarı” konusunda idarenin tutumu ve halkın bu konudaki bilgisi ve ilgisinin derecesinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 493-517
  • IO Kayıt No : 83722
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi