Merhaba Misafir

Suriyeli sığınmacılar: Güvenlik kaygıları ve suç

PDF

Ülkemiz son dönemlerde yoğun bir dış göç olgusu ile karşı karşıya gelmiştir. Özellikle Suriye’de iç çatışmalardan ve devlet saldırılarından kaçıp ülkemize sığınan Suriye sığınmacılarının sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumdadır. Ülkemize göç etmiş/yerleşmiş olan Suriyeli göçmenlerin sosyo-demografik, kültürel, ekonomik, siyasal ve asayiş/güvenlik alanında bazı önemli sorunlara yol açtıkları bir gerçektir. Bu çalışmada göçmenlerin, ülkemizde oluşturdukları asayiş ve güvenlik sorunu, toplumda bu yönde oluşan algı biçimi ve suçluluk durumlarına/pratiklerine odaklanılacaktır. Suriyeli sığınmacıların hâlihazırda ne oranda suç olaylarını işledikleri, gelecek dönemlerde suç oranlarının nasıl bir seyir izleyebileceği, suç seyrinde (azalma ve artış durumunda) hangi değişkenlerin etkili olabileceği ve suç artışına karşı nasıl önleyici bir politikanın geliştirilmesi gerektiği hususları ele alınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 392-431
  • IO Kayıt No : 83717
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi