Merhaba Misafir

Kurumsal yönetim uygulamaları ile firma piyasa performansı ve firma finansal performansı arasındaki ilişkinin analizi: Bist’da bir uygulama

PDF

Kurumsal yönetim uygulamaları ile firma piyasa ve finansal performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu çalışma 2012-2017 inceleme dönemine sahiptir. Kurumsal yönetim uygulama başarılarına kurumsal derecelendirme notlarının vekil tayin edildiği çalışma, BİST Kurumsal yönetim endeksinde yer alan ve inceleme döneminde derecelendirme notlarına sahip bulunan finansal olmayan firmaları örneklem kabul etmiştir. Firma finansal performansı, hisse başına kazanç (HBK), finansal yeterlilik (FNYET), aktif karlılığı (ROA), özsermaye karlılığı (ROE) ile temsil edilmiştir. Firma piyasa performansı ise özsermaye serbest net nakit akımı (ONNA), piyasa değerinin doğal logaritması (LNPDEG) ve Tobin’in Q (TOBQ) firma değeri göstergeleri ile ifade edilmiştir. Panel veri analizine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda kurumsal yönetim uygulama başarısı ile firma piyasa performansı ve firma finansal performansı arasında pozitif anlamlı ilişkiler kaydedilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 745-781
  • IO Kayıt No : 83715
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği