Merhaba Misafir

Asur ticaret kolonileri döneminde nafaka ödeniyor muydu?

PDF

Daha önce yayımlanan ve tam olarak anlayamadığımız bazı ifadeler taşıyan Kt 88/k 269 no.lu belge, bir “nafaka metni” olarak takdim edilmişti. Fakat bu ifadeler bu tespitle ilgili olarak şüpheler taşımaktadır. Belgeyi, daha sağlıklı değerlendirmek üzere aynı arşivde ele geçen 6 metinle birlikte tekrar ele almak isabetli olacaktır. Metinlerin tamamının verdiği bilgiler ışığında Kt 88/k 269’un bir boşanma belgesi olmadığına dahası bildiğimiz bir boşanmadan sonra ödenen nafakayı kaydetmediğine kanaat getirmiş bulunuyoruz. Zaten şimdiye kadar yayımlanan boşanma belgeleri kadına bir defa “boşanma parası” ödendiğini fakat nafaka verilmediğini ortaya koymaktadır. Ele alınan metinlerden üçünde, eşlerden kadın için “boşanmış kadın” ifadesi bulunmakta dolayısıyla karı kocanın boşandıkları anlaşılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.1501/Archv_0000000151
  • Cilt : 12
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 31-52
  • IO Kayıt No : 83564
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi