Merhaba Misafir

5. sınıf öğrencilerinin okul olgusuna yönelik metaforik algıları

PDF

Bu araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin okul olgusuna yönelik algılarının metaforlarla ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden “olgubilim” deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılının güz döneminde farklı illerde ve farklı okul türlerinde öğrenim gören 85 öğrenci oluşturmuştur. Okul algısı formu aracılığıyla elde edilen veriler, doküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Öğrencilerin, okul olgusuna ilişkin yazılı metaforlarında, “ev”, “aile”, “güvende” ve “mutlu hissettiren bir yer”; görsel metaforlarında “oyun alanı”, “eğlenceli bir yer” gibi olumlu algılara sahip oldukları belirlenmiştir. Yazılı metaforlarında az sayıda “esir”, “hapishane”, “sınav” metaforlarının kullanıldığı ancak görsel metaforlarında “sıkıcı bir yer” metaforunun da sıkça kullanıldığı görülmüştür. Ortaokulun ilk kademesi olan beşinci sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri metaforlar, okulun öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini anlamak açısından önemli göstergeler olarak kabul edilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.30964/auebfd.427496
  • Cilt : 51
  • ISSN : 1301-3718
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 45-70
  • IO Kayıt No : 83550
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi