Merhaba Misafir

Özengen müzik eğitimi alma durumu ile akademik başarı arasındaki ilişkiler

PDF

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin özengen müzik eğitimi alıp almama durumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili içinde bulunan 4 farklı ilçeden toplam 8 okulda okuyan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=613). Öğrencilerin özengen müzik eğitimi alıp almama durumu ile ilgili veriler, hazırlanan kişisel bilgi formu ile akademik başarıları ise sene sonu karne not ortalamaları ile belirlenmiştir. Veriler, araştırmanın amaçlarına uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırılıp, değerlendirilmiştir. Eğitimi alınan müzik dalı, eğitim alınan süre ve haftalık ders saati değişkenlerine göre farklılıklar göstermekle beraber, özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik başarılarının, özengen müzik eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev978
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 76
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 235-244
  • IO Kayıt No : 83077
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi