Merhaba Misafir

Zihin engelli öğrenciler ve genel eğitimdeki akran gruplarının (14 yaş) doku oluşturmaya yönelik becerilerinin incelenmesi

PDF

Zihin engelli bireylerin iç dünyalarını yansıtan en önemli ifade biçimlerinden birisi resimdir. Buna rağmen zihin engelli bireylerin sanatsal becerilerini tanımaya yönelik yapılan araştırmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu araştırma ile Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe-II 8. Sınıf öğrencilerinin (14 yaş grubu) sanat elemanları içerisinden ‘doku’ çalışmaları ile ilgili beceri düzeylerinin ortaya çıkarılması ve elde edilen verilerin genel eğitim okullarında öğrenim gören kendi yaş grupları (14 yaş grubu-8. Sınıf) ile karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilerek zihin engelli öğrencilerin sanatsal becerilerinin tanınması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini orta düzeyde zihin engelli 14 yaş grubu öğrenciler, örneklemini ise Meram Şeker Ortaokulu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kademe-II öğrencileri içerisinden seçilmiş yedi öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Her iki grup için ayrı olarak hazırlanan performans değerlendirme formlarının MEB'in hedeflemiş olduğu öğretimsel kazanımları ölçerken aynı zamanda uygulama çalışmasındaki tasarım ilklerini de ölçebilir nitelikte kapsamlı olması araştırmaya ayrı bir önem katmaktadır. Bu araştırma ile elde edilen en önemli sonuç; öğrenciler MEB’in kendileri için hazırlamış olduğu öğretimsel programlar kapsamında hedeflenen bütün amaçları yerine getirerek başarılı olurken, sanatsal anlamda beceri düzeyleri değerlendirildiğinde genel eğitimdeki yaşıtları kadar başarıya ulaşamamış olmalarıdır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev979
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 76
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 219-234
  • IO Kayıt No : 83076
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi