Merhaba Misafir

Tüketicilerin anneler gününde hediye satın alma davranışlarının sebepli davranış teorisi bağlamında incelenmesi

PDF

Tüketiciler, tüketim teşvikleriyle beraber günümüzde önemi artan özel günlerde (Yılbaşı, Anneler, Babalar, Sevgililer Günü vb.) daha fazla hediyeleşme davranışını sergilemektedirler. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin özel günlerde hediyeleşme davranışını nasıl değerlendirdikleri ve anneler günü hediye satın alma davranışlarının incelenmesidir. Bu bağlamda sosyal bilimlerde insan davranışlarını incelemek için kullanılan yöntemlerden biri olan Sebepli Davranış Teorisi (SDT) çerçevesinde çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin hediye satın alma davranışına yönelik tutumları ile öznel normlarının (çevresindeki insanlar tarafından oluşturulan sosyal baskılar) kişinin niyeti ve fiili davranışları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler ana kütle olarak ele alınmış ve 285 öğrenciye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlilik analizleri yapılarak yapısal model test edilmiştir. Model sonuçları incelendiğinde, tutumun niyet üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu, öznel normun ise niyet üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak anneler gününde hediye satın alma davranışının gerçekleşmesinde tutum tarafından önemli ölçüde etkilenen niyetler, davranışların önemli bir belirleyicisi olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev976
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 76
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 37-56
  • IO Kayıt No : 83063
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi