Merhaba Misafir

Ortaokul öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirmede bir yöntem önerisi: İşbirliğine dayalı öğrenme

PDF

Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniğinin ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirilmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Erzurum ili, Yakutiye ilçesi Şair Nef’i Orta Okulundan belirlenen 41 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları seçilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının dinleme becerilerini ölçmek amacıyla ‘Dinleme Becerileri Gözlem Formu (MEB, 2006) uygulanmıştır. Ön test puanları açısından deney ve kontrol grubunun dinleme becerilerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Seçilen deney gruplarına yedi hafta boyunca Türkçe dersi dinleme çalışmalarında işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniğiyle, kontrol grubuna ise Türkçe Ders Programına göre ders işlenmiştir. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarına ön testte uygulanan ‘Dinleme Becerileri Gözlem Formu son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde son test başarı puanları açısından deney grubundaki öğrencilerin dinleme becerilerinde kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçları incelendiğinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniği, Türkçe dersinde ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirmede geleneksel öğrenme yöntemine göre daha etkili olduğu söylenilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev986
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 76
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 1-14
  • IO Kayıt No : 83061
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi