Merhaba Misafir

Turizmin yerel halkın sosyo-kültürel yapısına etkisi

PDF

Bu çalışmanın amacı, turizmin yerel halkın sosyo-kültürel yapısına olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olduğunu sosyo-kültürel formlar arasındaki etkileşim kapsamında değerlendirmektir. Çalışmada kültür, yerel halk ve turizme ilişkin yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen ikincil veriler doğrultusunda sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve çevresel değişim ve gelişimlerin turizmin gelişiminde etkili olduğu ve sosyo-kültürel formlar arasındaki etkileşim kapsamında turizmin yerel halkın sosyo-kültürel yapısında olumlu ve olumsuz değişimlere yol açtığı görülmektedir. Çalışmanın sonucunda özü itibari ile turizme kaynaklık eden yerel halkın sosyo-kültürel yapının korunması, sürdürülebilir kılınması ve bu konuda birey, toplum ve devlet düzeyindeki farkındalığın artırılması amacı ile öneriler sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2630-6360
  • Sayfa Aralığı : 79-91
  • IO Kayıt No : 82453
  • Yayıncı : Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi