Merhaba Misafir

Türk Dünyası Kültür Başkenti Projesi’nin Türkiye turizmine etkileri

PDF

Bağımsız Türk Devletleri, Orta Asya coğrafyasında birliktelik oluşturabilmek adına sanayiden tarıma, politikadan ekonomiye birçok alanda projeler ve çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Çalışmaların yoğun olarak görüldüğü alanlardan biri de turizm sektörüdür. Turizm sektörü, Türk devletlerinin sahip oldukları ortak kültürel mirası tanıtabilmek ve bir birliktelik oluşturabilmek için önemli bir yapı taşıdır. 2012 yılında oluşturulan “Türk Dünyası Kültür Başkenti” projesi de bu alanda önemini her geçen gün arttırmaktadır. Çalışmada “Türk Dünyası Kültür Başkenti Projesi”, Türkiye turizm sektörü açışından ele alınmıştır. Yapılan araştırmalarda, 2013 yılında Eskişehir ve 2018 yılında Kastamonu’nun Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi göz önüne alınarak, Orta Asya Türk ülkelerinden Türkiye’ye yönelik turizm verileri incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir’de yabancı turist sayısında genel bir düşüş olduğu fakat Orta Asya Türk ülkelerinden gelen turist sayısının bir önceki yıla göre artış göstererek Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Buna karşın 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu’da yabancı turist sayısında artış olduğu fakat Orta Asya Türk ülkelerinden gelen turist sayısında belirgin bir artışın yaşanmadığı hatta bir önceki yıla göre Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2630-6360
  • Sayfa Aralığı : 71-78
  • IO Kayıt No : 82452
  • Yayıncı : Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi