Merhaba Misafir

1980’den günümüze Türk eğitim sisteminde yeniden yapılandırma girişimleri

PDF

Bilim, teknoloji ve kültürel anlamda dünyada yaşanan gelişmeler, Türkiye’de de nitelikli eğitim ihtiyacını doğurmuş ve bu bağlamda arayışlara neden olmuştur. Türk eğitim sistemini geliştirmek maksadıyla farklı dönemlerde pek çok yeniliğe gidilmiştir. Söz konusu yenilemelere rağmen, eğitimin kalitesinde ve yapısal dönüşümlerde beklenen gelişmeyi görmek mümkün olmamıştır. Bu durum Türk eğitim sisteminin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, 1980’li yıllardan günümüze kadar olan süreçte öne çıkan eğitim uygulamaları ele alınmaktadır. Eğitim sistemi, «çağın gereklerine» göre yeniden düzenlendiğinde, diğer kamusal hizmet alanlarının bu düzenlemeye kendiliğinden uyum sağlayabileceği düşünüldüğü için, eğitim sistemi, diğer kamu alanlarının yeniden oluşturulması için lokomotif görevi görebilir. Bu nedenle, «eğitim sisteminde yeniden yapılanma» bir bütün olarak sistemin kendisini yenileyebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Peki Türk eğitim sisteminde son dönemlerde gerçekleştirilen reformlar, bu sürece ne derece katkıda bulunmaktadır? Türk eğitim sisteminde gerçekleştirilen reformların, eğitim sistemine yeniden yapılanma sürecine nasıl etki ettiğini ve eğitim sisteminin genel performansına ne tür katkılarda bulunduğunu anlayabilmek için; politik açıdan karakteristik dönemlerin ayrı ayrı ele alınıp anlaşılması gereklidir. Bu çalışmada 1980’den günümüze kadar Türk Eğitim Sisteminin yeniden yapılandırma faaliyetleri ele alınmış, bu süre zarfında eğitim alanında görülen niceliksel ve niteliksel değişim ve gelişimler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Azərbaycan Məktəbi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.32906/AJES/683.2018.02.10
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 0134-3289
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2617-8060
  • Sayfa Aralığı : 139-150
  • IO Kayıt No : 82448
  • Yayıncı : Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı