Merhaba Misafir

Girişimci öğrenciler ve öğretmenlerle girişimci Türkiye'ye

PDF

Bu çalışmada genel anlamda girişimcilik, özelde ise sosyal girişimcilik, eko-girişimcilik, girişimci öğrenci, girişimci öğretmen, girişimci okul ve üniversite, girişimci kültür konuları eğitim tabanında ve literatür ışığında tartışılmıştır. Girişimcilik ve eğitim kavramları Avrupa ve Türkiye ölçeğinde ele alınmış, geniş bir derleme yapılmıştır. Günümüz dünyasında giderek artan yoksulluk, işsizlik, hastalıklar, insan hakları ve eğitim gibi temel sosyo-ekonomik sorunların çözülebilmesi ilkokuldan üniversiteye kadar olan öğrenim sürecinde öğrencilerimize girişimci kültür ve ruhunun kazandırılması ile mümkün olabilir. Bunun yolu da girişimci ruha sahip, katma değeri yüksek öğretmenler yetiştirmekten geçmektedir. Bu kanaat ile çalışma yürütülmüş, çok daha girişimci bir Türkiye için eğitim alanında dikkat edilmesi gereken hususlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 256-286
  • IO Kayıt No : 82261
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi