Merhaba Misafir

“Sosyal tip problemi: Bir gözden geçirme”

PDF

Yazar, bireyin toplumla ilişkisinin görünen kısmı olarak tanımladığı sosyal tip konseptinin sosyoloji tarihindeki serüvenini, antropoloji ve psikoloji ile karşılaştırmalı olarak ele almakta, sosyal tipin nasıl şekillendiğini ve rol oyuncusundan nasıl ve hangi noktalarda ayrıldığını ortaya koymakta, sosyal tipin nasıl ve hangi kaynaklardan ortaya çıktığını tartışmakta, sosyal tip kavramı için tam bir tanım teklifi yapmakta, sosyal tipin sosyoloji araştırmalarında çok daha ehemmiyetli bir yer edineceğini ümit ederek ve öngörerek çalışmasını bitirmektedir. Yazara göre sosyal tipi şekillendiren bazı faktörler vardır, bilhassa modern toplumlarda çok ani sosyal tip oluşumları ve değişimleri yaşanmaktadır. Yine yazara göre sosyal tip kavramı, modern manada antropolog, psikolog ve sosyologlarca ele alınmadan çok daha önce edebiyatçılar tarafından içgüdüsel olarak edebi metinler içerisinde kendine yer bulmaktaydı. Bugün de bilhassa sinemanın etkisi ile pek çok sosyal tip; senarist, yapımcı ve yönetmenlerce tespit edilerek insanlık belleğinin arşivlerine kazandırılmaktadır. Biz, bu çalışmamızda, 1998 yılında Electronic Journal of Sociology dergisinde “The Problem of Social Type: A Review” başlığı ile İngilizce olarak yayınlanmış bu makaleyi Türkçeye tercüme ettik. Çeviri sırasında, bazı sosyal tip adlarını aynen (hobo, dandy, yuppie vb.) bazılarını Türkçeye aktararak (cimri, aptal, metropollü) bazılarını da Türkçe çevirisi ile birlikte orijinal adını da muhafaza ederek (mürtet/ the convert, bitirim/hustler) kullandık. Cümle kuruluşlarında ve paragraflarda büyük oranda yazarın üslubuna sadık kaldık. Yalnızca, orijinal yayında sonnot olarak eklenen açıklamaları dipnotlar olarak verdik.

Yayınlandığı Kaynak : Dil ve Edebiyat Araştırmaları
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1308-5069
  • Sayı : 18
  • Sayfa Aralığı : 357-394
  • IO Kayıt No : 81533
  • Yayıncı : Dil ve Edebiyat Derneği