Merhaba Misafir

Ahmet Mithat Efendi’nin “Hallu’l-Ukad” adlı eserinde Avrupalı iktisatçılara yaklaşımı

PDF

Ahmet Mithat Efendi, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde iktisada dair kaleme aldığı yazılarını Ekonomi Politik ve Hallu’l-Ukad adlı kitaplarında bir araya getirmiştir. Belçikalı siyasetçi ve ekonomist Brusker (Brouckère)’in bir eserinden faydalanarak yazdığı Ekonomi Politik’te daha çok iktisadın temel kavramları üzerinde durmuştur. Hallu’l-Ukad’da ise önce genel olarak ilimlerin tasnifini yapan Ahmet Mithat Efendi, bir ilim olarak ‘ekonomi’yi bu tasnife göre konumlandırmaya çalışmıştır. Bu eserinde de kısmen iktisadın bazı temel kavramlarına değinmekle birlikte Avrupalı dört iktisatçının hayatı, fikirleri ve ekonomik icraatlarını ayrıntılı olarak ele almıştır. Yazının konusunu, Ahmet Mithat Efendi’nin Hallu’l-Ukad’da, sözü edilen iktisatçıların düşünceleri ve gerçekleştirdikleri iktisadî reformlara dair verdiği bilgilerle bu konularda yaptığı yorumlar teşkil etmektedir. Yazı ayrıca, müellifin, Adam Smith üzerinden klasik iktisada yaptığı eleştirilerini aktararak, dönemin himayeci/ korumacı-liberal iktisat politikaları tartışmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Dil ve Edebiyat Araştırmaları
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1308-5069
  • Sayı : 18
  • Sayfa Aralığı : 321-340
  • IO Kayıt No : 81531
  • Yayıncı : Dil ve Edebiyat Derneği