Merhaba Misafir

Rusça öğrenen Türk öğrencilerin yazı dilinde karşılaştıkları büyük harf sorunu

PDF

Konuşma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğü, yabancı dil öğretimi sürecinde iletişimi yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirebilmek ve öğretim sürecinin verimliliğini artırabilmek adına büyük önem arz etmektedir. Yazı dili, daha kurallı olması ve kalıcı öğrenmelerde tercih edilen somut öğretim aracı niteliği taşıması açısından sözlü dilden ayrılmaktadır. Yapılan araştırmada, Rusça öğrenen Türk öğrencilerin, Rus yazı dilinde büyük harf kullanımının sıklığı ve bu sıklığın sebeplerinin kısmen tespit edilmesi yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerin büyük harf kullanma eğiliminin yazı dili çerçevesinde değerlendirilebilmesi adına gönüllü bir grup öğrenciye dikte uygulanmış, ilk aşamada ana dile hakimiyet yetisinin öğrenilen yabancı dil üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen dikteden elde edilen verilerin betimsel analizleri, çalışma boyunca aktarılmak istenen düşüncenin izdüşümüdür. Çalışma ile birlikte yabancı bir dilin karşılaştırmalı bakış açısıyla öğretilmesinin, yapılması muhtemel hataların önüne geçmede etkili ve faydalı olduğu sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Dil Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.1501/Dilder_0000000258
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1300-3542
  • Sayı : 169
  • Sayfa Aralığı : 135-149
  • IO Kayıt No : 81493
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi