Merhaba Misafir

Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde Nahçıvan sorunu

PDF

Türkiye, 1921 yılında imzalanan Moskova ve Kars Antlaşmaları ile Azerbaycan’ın korucuyuluğundaki Nahçıvan Özerk Bölgesi’nin garantör ülkesi olmuştur. 1992 yılında Ermeni milis kuvvetlerin, Nahçıvan’ın idari bölgesi Sederek’e saldırmaları ile Türkiye ve Ermenistan arasında dış politika krizi ortaya çıkmıştır. İki ülke arasındaki kriz dönemi Nahçıvan’daki çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı 1992-1993 dönemini kapsamaktadır. Bu çalışma, Nahçıvan krizinin dinamiklerini, Türk ve Ermeni karar alıcılarının kriz dönemindeki söylemlerini ve kullandıkları siyasi, diplomatik ve askeri araçları analiz etmektedir. Bu makale, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortaya çıkan teritoryal sorunun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine etkisini inceleyerek literatüre özgün bir katkı yapmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-0756
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 413-430
  • IO Kayıt No : 81476
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları