Merhaba Misafir

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde iletişim (1955-1974)

PDF

Yunanistan destekli olarak 1953 yılında Atina’da kurulan ve 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs adasında tedhiş eylemlerine başlayan EOKA’nın bu faaliyetleri Kıbrıs Türkleri için adayı yaşanmaz hale getirdi. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasına rağmen ada kargaşa ortamından çıkamadı. Özellikle 1 Nisan 1955 sonrasında yaşanılan EOKA terörü ardından garantör devlet olarak Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin bir araya gelmesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasına rağmen bu yeni devletin ömrü de ne yazık ki pek uzun olmadı ve Akritas Planı çerçevesinde başlayan 21 Aralık 1963 saldırılarının ardından devlet fiilen ortadan kalktı. 1964 Ocak ayından itibaren gettolara sıkışmış, her türlü insani ve doğal haklarından mahrum edilmiş Kıbrıs Türkleri yaşadıkları onca acı, esaret ve ıstıraba ilaveten bir de işletişim bağlamında kısıtlama, izolasyon ve ambargolarla karşılaştılar. Rumların yarattığı bu durum çeşitli şekillerde neredeyse 1974 yılına kadar devam ederken Kıbrıslı Türkler de bu çaresiz ortamda yeni çözüm yolları bulmaya uğraşırlar ve Kıbrıs Türk Postaları uygulamasından H/M ve KOKKNA damgasına, Taksi Postası’ndan Ankara Yenişehir ve İskenderun Postanesi uygulamalarına ve Sosyal Yardım Pulu inceliğine kadar birçok farklı çözüm yolları bulunmaya ve uygulanmaya çalışıldı. Bütün bu çabaların temelinde ise Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıs Türklerinin mevcudiyeti, meşruiyeti ve haklılığının dünyaya duyurulması vardır. Bu çalışma 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs’ta EOKA tarafından başlatılan tedhiş eylemlerinden 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süreçte Kıbrıslı Türklerin sivil ve askeri haberleşme sistemlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-0756
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 361-411
  • IO Kayıt No : 81475
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları