Merhaba Misafir

Türkiye’nin Kıbrıs politikasının evriminde bir dönüm noktası: Londra Konferansı (29 Ağustos-6 Eylül 1955)

PDF

Türkiye’de iç siyasetteki belirgin farklılıklara rağmen Atatürk dönemi, tek partili yıllar ve çok partili demokrasiye geçiş dönemlerinde takip edilen dış politika anlayışına bakıldığında şaşırtıcı bir devamlılığın olduğu gözlenmektedir. Bu durumun bariz örneklerinden biri olan Kıbrıs meselesi, büyük ölçüde Lozan Antlaşması’nın öngördüğü devletler arasındaki siyasal düzene olan bağlılıktan ileri gelen bir siyaset anlayışıyla Türk devlet adamlarının ilgi alanına girmemiştir. Kıbrıs Türk toplumu ile olan yoğun kültürel etkileşim, Türkiye’de siyasal karar alıcıların uzun yıllar boyunca ada sakinlerini Türkiye’ye göç etmeye özendirmek dışında radikal bir dış politik manevraya girişimlerine vesile olmamıştır. Kıbrıs’ı Türkiye’nin dış politikasındaki kırmızı çizgilerinden biri haline getiren Londra Konferansı,hem Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dostluk ilişkisine evrilen Türk-Yunan ilişkilerini uzun sürecek bir istikrarsızlık sürecine sürüklemişhem de bölgesel bir krize neden olmuştur. Bu anlamda, Türkiye’nin Kıbrıs politikasını ilk kez dünyaya duyuran Londra Konferansı’nın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerek Kıbrıs meselesinin tarihsel gelişimine katkı sunması bakımından gerekse de Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki temel tezlerindeki süreklilik ve değişimin daha iyi anlaşılması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-0756
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 323-347
  • IO Kayıt No : 81473
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları