Merhaba Misafir

TBMM arşiv kayıtlarına göre Atatürk dönemi Antalya milletvekilleri ve TBMM faaliyetleri (1920–1938)

PDF

Yerel tarih çalışmaları ulusal tarih çalışmalarına kaynak oluşturması nedeniyle önemli bir misyonu üzerinde taşımaktadır. Bu nedenle ulusal düzeyde akademik araştırmaların yapılmasında yerel tarih çalışmalarının yararlıkları yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışma ile bölgesel ve ulusal bir çalışma yapılmaya çalışılmıştır. Arşiv kaynaklarının da yardımıyla oluşturulan bu çalışma Antalya ilinin Milletvekillerinin Atatürk dönemindeki Meclis faaliyetlerinin derli toplu ortaya konulmaya çalışıldığı biyografik bir çalışmadır. Milletvekillerinin Atatürk dönemindeki faaliyetleri ve biyografileri ele alınmıştır. Milletvekillerinin biyografilerine Meclis arşiv kaynakları arasında yer alan sicil kayıtları ve tercüme-i hâl varakaları, Meclis faaliyetlerine ise TBMM Zabıt Cerideleri taranarak ulaşılmıştır. Aynı zamanda Milletvekillerinin verdiği eserler ile hakkında yazılan eserler için Milli Kütüphane katalogları taranmıştır. Çalışma doküman inceleme yöntemiyle ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak Atatürk döneminde TBMM’de Antalya’yı 28 milletvekilinin temsil ettiği görülmüştür. Milletvekillerinden Mehmet Rasih Kaplan 5 dönem, Ahmet Cemal Tunca 3 dönem, Ahmet Saki Bey 2 dönem, Hasan Sıtkı Bey 2 dönem milletvekilliği yapmışlardır. Bu haliyle söz konusu dönemde Antalya Milletvekilliği görevinde bulunan 19 farklı kişinin biyografisi ve meclis çalışmaları incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-0756
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 193-217
  • IO Kayıt No : 81468
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları