Merhaba Misafir

Atatürk döneminde Türkiye’de tarımın gelişiminde alman etkisi

PDF

Ankara’da kurulan Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 1923 yılında Lozan Antlaşması’nı imzalamasıyla birlikte Anadolu’da yeni bir Türk Devleti’nin kurulduğu dünya tarafından da resmen kabul edilmiş oldu. Ancak Lozan Antlaşması bedeli ağır olan savaş süreçlerinin bir sonucuydu. Ülkenin yetişmiş insan gücü savaşlarda yok olmuş, Türkiye kalkınmak için yetişmiş insan gücüne ve her çeşit uzmana muhtaç hale gelmişti. I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden İngiltere ve yanı sıra Fransa; Türkiye’yi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında dış politikada yalnızlaştırmaya çalıştı. Yalnızlık konusunda Türkiye ile benzer bir kaderi paylaşan bir diğer ülke de Weimar Cumhuriyeti Almanya’sıydı. Almanya ve Türkiye bu süreçte dış politikada birbiriyle iş birliği yapan iki ülke oldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de savaşların meydana getirdiği yetişmiş insan gücü eksikliğini büyük ölçüde Almanlar karşıladı. Alman uzmanlar ve bilim insanları bu dönemde Türkiye’de mühendislikten, sanayiye, tarımdan, hayvancılığa, vb. pek çok alanda danışmanlık sunarak ülkenin gelişimine katkı sundular. Almanların etkilerinin görüldüğü alanların başında tarım geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye’nin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Buna karşın tarım sektörünün ciddi sorunları vardı. Bu sorunların çözülmesi; Türkiye’de tarımın gelişimi açısından son derece gerekliydi. Bu aşama Türkiye tarım sektörünün sorunlarını çözebilmek için yurt dışından getirdiği uzmanlara çeşitli raporlar hazırlattı. Alman ziraat uzmanları ve bilim insanları Türkiye’de tarımın sorunlarının belirlenmesinde ve atılacak adımlarla ilgili önemli katkılar sundular. Bunun yanı sıra Türkiye’de açılan ziraat okullarında görevlendirilen Almanlar, yeni kadroların yetişmesine akademik olarak destek de oldular. Böylece Atatürk Döneminde Türkiye’de tarım alanında önemli gelişmeler kaydedildi. Bu makalede Almanların Türkiye’de tarımın gelişimine olan etkileri üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-0756
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 107-137
  • IO Kayıt No : 81464
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları