Merhaba Misafir

2006 ve 2013 yılı medya okuryazarlığı öğretim programlarının öğretmen görüşleri çerçevesinde karşılaştırılması

PDF

Medya Okuryazarlığı dersi, öğrencilerin medya karşısında belli bir bilince erişebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin öğretim programına konulması için yapılan çalışmalar sonrasında bir program hazırlanmış ardından bu programda bir değişikliğe gidilmesi ile 2013 yılında yeni program oluşturulmuştur. Bu çalışmada öğretmenlerden her iki öğretim programını kazanım, beceri, değer, etkinlikler ve ölçme ve değerlendirme boyutlarında değerlendirmeleri istenmiştir. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Genel anlamda öğretmenlerin 2013 programını 2006 programından daha kapsamlı ve işlevsel buldukları saptanmıştır. Bu noktada 2013 programını olumlu değerlendiren öğretmenlerin, programın içeriğinin hafifletilmiş olmasını ve ölçme ve değerlendirmeye olanak tanıyan bir yapıya kavuşmuş olmasını işaret ettikleri görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.30964/auebfd.441423
  • Cilt : 51
  • ISSN : 1301-3718
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 143-170
  • IO Kayıt No : 81075
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi