Merhaba Misafir

Ana sınıfı çocukları için müziksel kavram ve becerileri kazandırmaya yönelik piyano destekli müzik etkinlikleri

PDF

Bu çalışmada yer alan piyano destekli müzik etkinlikleri sınıf ortamında temel müzik kavramlarını ve müziksel becerilerini piyano ile çocuklara kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinliklerde, çocuğun piyanoyu doğrudan çalması sağlanarak motor ve bilişsel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Küçük gruplar için planlanmış olunan bu etkinliklerin çocuğun sosyal gelişimini de desteklemesini planlanmıştır. Etkinlik planlarının hazırlık aşamasında öncelikle alan-yazı taraması yapılarak, mevcut erken çocukluk dönemi piyano öğretimi metotları ve öğretmen rehber kitapları incelenmiş ve bu kaynaklar doğrultusunda kazanım ve göstergeler belirlenmiştir. Etkinliklerin hazırlık sürecinde çocukların bireysel farklılıkları ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurmuş, öğretimde basitten karmaşığa, somuttan soyuta gitme ilkeleri dikkate alınmıştır. Belirlenen kazanım ve göstergeler doğrultusunda hazırlanan etkinlik planları haftada 2 gün olmak üzere sekiz hafta için düzenlenmiştir. Hazırlanılan planlarda etkinlik süreleri 20 dakikadan oluşmaktadır. Etkinliklerin geçerliliği için öncelikle belirlenen kazanım ve göstergeler, eğitim programları ve öğretim alanında bir uzman tarafından değerlendirilmiştir. Ardından müzik öğretmenliği, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarından 6 uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan; etkinlikleri amacına uygunluk, açıklık ve anlaşılırlık açısından eleştirmeleri, gerekli gördükleri durumlarda etkinliklerin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkartılması ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Etkinlikleri değerlendirirken öncelikle kazanım ve göstergelerinin piyano destekli müzik etkinliklerini kapsama durumu ve 5-6 yaş grubundaki çocukların gelişim düzeylerini dikkate almaları uzmanlardan talep edilmiştir. Hazırlanmış olunan etkinliklerin uzman görüşleriyle güvenilirliği sağlandıktan sonra Çankaya-Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokuldaki 25 ana sınıfı öğrencisine bu etkinliklerin pilot uygulaması yapılmıştır. Uygulama haftada 2 gün yapılmış ve sekiz hafta devam etmiştir. Etkinliklerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve öğrenmede kalıcılığını arttırmak amacıyla çocukların etkinliklere 5-8 kişilik gruplar halinde katılması sağlanmıştır. Geliştirilen piyano destekli müzik etkinliklerinin uzman görüşleri doğrultusunda güvenilirliği, pilot uygulama ile geçerliliği sağlandıktan sonra kazanım ve göstergeler, etkinlik planları, öğrenme araçları, işleniş süreci ve değerlendirme durumları yeniden irdelenerek etkinliklerin son düzenlemesi yapılmıştır. Hazırlanmış olunan etkinliklerin okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarındaki sosyal ve bilişsel gelişim öğelerini değerlendiren envanterlerle birlikte deneysel çalışmalarda kullanılması önerilmiştir. Ayrıca erken çocukluk döneminde müziksel kavram ve becerilerin ölçülmesi ile ilgili deneysel çalışmalarda da bu etkinliklerin kullanılabileceği önerilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.9761/JASSS7635
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2148-4163
  • Sayı : 70
  • eISSN : 2147-2971
  • Sayfa Aralığı : 119-134
  • IO Kayıt No : 80640
  • Yayıncı : Association Esprit, Société et Rencontre