Merhaba Misafir

2018 yılında ilk defa uygulanacak olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” hakkında lise öğrencilerinin görüşleri

PDF

Türkiye’de genç nüfusun yüksek olması, eğitim hizmetlerine olan talebi her ge-çen gün artırmaktadır. Türk eğitim sisteminde, eğitim için artan talebi karşılayabilmek adına Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan süreçte tüm eğitim kademelerinde yeni uygulamaların hayata geçirilmiş olduğu bilinmektedir. Yükseköğretim kademesinde uygulamalar ele alındığında, kontenjanların artırılması tek başına yeterli olmamış, aynı zamanda kaliteyi koruyabilmek için üniversitede öğrenim görme hakkına yönelik olarak öğrencilere merkezi sınavdan başarılı olma şartının getirildiği görülmektedir. Böylece, Türk eğitim sisteminde öğrencilerin, ortaöğretim kademesinden yükseköğretim kade-mesine geçişte merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre üniversiteye kabul edildikleri bilinmektedir. Ancak Türkiye’de bu sınavlar, yıllar içinde isimleri veya içeriği değişen şekilde uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bunun son örneği ise, ortaöğretimden yükseköğretime geçişi sağlayan sınav sisteminde olan değişikliktir. Bu yeni sınav sisteminin adı, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” (YKS) olarak kamuoyunda yer almaktadır. Bu araştırmada, 2018 yılında ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurum-ları Sınavı hakkında lise son sınıf (12.sınıf) öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, veri toplayabilmek için Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi son sınıf (12.sınıf) öğrencilerine anket uygulanmıştır. Uygulanan anket beşli likert ölçeğinden oluşmaktadır ve elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 21 programında test edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; lise son sınıf (12.sınıf) öğrencileri, YKS’ de oturum sayısının azaltılmasını, YKS’ nin 1 hafta sonunu kapsamasını ve YKS’ nin birinci oturu-munda elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılabilecek olmasını olumlu bulmaktadır. Diğer taraftan lise son sınıf (12.sınıf) öğrencileri, YKS’ de soru sayılarının ve sürelerinin yeterli olmadığını, YKS’ nin önceki sınav sistemine göre kurs merkezine olan ihtiyacı azaltmayacağını ve YKS’nin ilk kez uygulanmasının kargaşaya sebep ola-cağını düşünmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.9761/JASSS7729
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2148-4163
  • Sayı : 70
  • eISSN : 2147-2971
  • Sayfa Aralığı : 19-37
  • IO Kayıt No : 80627
  • Yayıncı : Association Esprit, Société et Rencontre