Merhaba Misafir

Ahlaki temellere dayanan İslam ekonomisi sisteminde devletin rolü

PDF

İnsanların toplu halde yaşamaya başlaması ile birlikte üretim, dağıtım ve tüketim ile ilgili olayları denetlemek ve ihtiyaçların kıt kaynaklarla en etkin şekilde karşılanması amacıyla iktisat bilimi ortaya çıkmış ve iktisat, toplum yaşamını yönlendiren vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. Toplumlar sosyo-kültürel ve dini yaşamlarından kaynaklı ihtiyaçları doğrultusunda iktisadi sistemlere yön vermişlerdir. Bu doğrultuda günümüzde içlerinde İslami ekonomik anlayışında olduğu birçok ekonomi sistemi ortaya çıkmıştır. İslam ekonomisi esas itibariyle asli kaynakları Kur’an ve sünnet olan bunun yanında icma, kıyas gibi kaynakları da referans alan bu yönüyle dini temellere dayanan bir iktisadi sistemdir. Dini temele dayalı bir anlayışı benimsemesi itibariyle diğer ekonomik sistemlerden ayrılmaktadır. Bu ekonomik sistemin etkin işleyişi devlet ve toplumun islam ekonomisi kuralları üzerinde mutabık kalarak birbiri ile uyumlu hareket etmesine bağlıdır. Sistemin işleyişinde herhangi bir tarafın eksik ya da yetersiz kalması İslam ekonomisini etkinlikten uzaklaştıracaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 69
  • Sayfa Aralığı : 120-136
  • IO Kayıt No : 80209
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı