Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının “dil” kavramına ilişkin metaforik algıları

PDF

Dil, düşünceyi oluşturan, destekleyen, paylaşılmasını sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda bilgi ve kültürü taşıyan dil, bir milleti millet yapan en önemli unsurlardandır. Bir milleti bir arada tutar, kimlik oluşturur ve bu kimliği bir bayrak gibi her yerde temsil eder. Dil gibi kavramları tanımlamak için kullanılan yollardan biri de metafordur. Metafor, tanımlanmak istenen kavramın başka bir varlığa, güçlü bir özelliği bakımından benzetilerek gerekçesi ile birlikte açıklanmasıdır. Araştırma, öğretmen adaylarının “dil” kavramına ilişkin metaforik algılarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu, amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş, Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı alanlarında öğrenim gören 223 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 91’i farklı olmak üzere toplam 223 metafor tespit edilmiştir. Bu metaforlar; insan (67), doğa (73), uzay (16), araç (63) ve teknoloji (4) olmak üzere 5 temada toplanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev969
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 75
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 159-174
  • IO Kayıt No : 79898
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi