Merhaba Misafir

Son dönem Osmanlı eğitiminin en önemli planlamacı ve reformisti, eğitimde globalizmin ilk temsilcilerinden Arap menşeli Osmanlı entelektüeli Mustafa Sati El Husri

PDF

Türk Eğitim Tarihinde ve bilhassa II. Meşrutiyet Döneminde öğretmen yetiştirme sistemimizde hem teorik sirkülesi hem de uygulamaları ile birçok noktada “ilklerin” eğitim düşünürüdür. Geri kalışımız ile genel olarak eğitim, özel olarak da öğretmen arasındaki ilişkiyi en rasyonel biçimde kuran ve bu fikrini cesaretle uygulayan odur.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev935
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 75
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 99-107
  • IO Kayıt No : 79894
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi