Merhaba Misafir

İzmirli İsmail Hakkı’dan hareketle “delâlet” üzerine bir değerlendirme

PDF

Delâlet kavramı birçok alanda kullanılmaktadır. Mantık alanında da oldukça önemli bir yere sahiptir. İzmirli İsmail Hakkı mantık konularına eğilen bir ilim adamı olarak eserlerinde delâlet bahsine yer vermiştir. Delâleti; “bir şeyin bir hale dönüşmesidir ki onu iyi bilmek sonrasını da bilmeyi içerir.” Şeklinde tanımlamıştır. Delâleti, lafzî ve gayri lafzî olarak ikiye ayırıp incelemiştir. İzmirli İsmail Hakkı’ya göre, manaya konu olabilen lafzın delâleti: mutâbakat, tazammun ve iltizam olmak üzere üç kısma ayrılır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev943
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 75
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 65-74
  • IO Kayıt No : 79892
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi