Merhaba Misafir

İlkokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin gözünden sınıf öğretmenleri

PDF

Bu araştırmanın temel amacı, ilkokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin (rehberlik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri) sınıf öğretmenlerine bakış açısını belirlemektir. Nitel araştırma türünde betimsel bir durum çalışması olan araştırmanın amacı doğrultusunda 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında Ağrı ili Merkez ilçesindeki ilkokullarda rehberlik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarında görev yapan öğretmenlerden amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme ile belirlenen on beş öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler araştırmanın amacı doğrultusunda alan-yazından hareketle ve alanında uzman kişilerin görüşü alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Hazırlanan görüşme formu doğrultusunda katılımcıların kişisel bilgilerine yönelik ve açık uçlu soruları cevaplamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulguların sunumunda frekans ve yüzde değerlerinin verileceği tablolardan faydalanılmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin cevaplarından seçilen bazı örneklere de aslına müdahale edilmeksizin çalışmada yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen bulgulara göre ilkokullarda görev yapan branş öğretmenleri ilkokullarda görev almak ile ilgili olumlu olarak ilkokul öğrencilerinin sevgisinin saf ve temiz, ders işlemenin kolay ve eğlenceli olduğu, olumsuz olarak ise öğrencilerin kendini ifade edememesi, branş öğretmenlerinin öğrencilerin seviyesine uygun hitapta zorlandığı belirlenmiştir. Branş öğretmenleri kendi branşları ve sınıf öğretmenliği alanını karşılaştırırken genel olarak sınıf öğretmenliğini sabır ve fedakârlık gerektiren, temel bilgileri veren zor bir alan olarak gördüğü belirlenmiştir. Branş öğretmenlerinin bir kısmı tecrübesi nedeniyle yine ilkokulda görev almak isterken bir kısmı çeşitli nedenlerle lise, ortaokul ve üniversitede görev almak istemektedir. Branş öğretmenlerinin büyük bir kısmının sınıf öğretmenliğine geçiş yapmak istemediği tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev973
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 75
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 39-54
  • IO Kayıt No : 79887
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi