Merhaba Misafir

“Leyleğin Ömrü…”

PDF

Günümüz sosyal medya hesaplarında çokça gündeme gelen popüler kültür ögelerinden ölü ya da diri, alanında yetkin/isim yapmış şahsiyetlerin konuşmalarının, görüntülerinin mizah, hiciv, eleştiri amacıyla gündeme getirilmesi dergi ve gazeteleri-mizde önceden beri mevcuttu. Bu yayınlardan biri olan, yalnızca hikâye neşretmekle ba-sın hayatına giren, zamanla başka türlere de yer veren Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde de aynı maksatla yazılan, yan başlığı ‚Fıkralar‛ olan ‚Leyleğin Ömrü<‛ karşımıza çıkmak-tadır. Bu sayfaların en önemli özelliği Ocak 1956-Temmuz 1957’de 18 sayı boyunca dü-zenli olarak devrin kültürel hayatındaki sıcak gelişmelere; Nurullah Ataç, Attilâ İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Tarık Buğra, Edip Cansever, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Metin Eloğlu, Tahsin Yücel, Ahmet Muhip Dıranas, Ümit Yaşar Oğuz-can, Can Yücel, İlhan Berk, Metin Eloğlu, Haldun Taner, Necati Cumalı, Nezihe Meriç, Muzaffer Erdost, Munis Faik Ozansoy, Vüsat O. Bener, Behçet Necatigil, Erdal Öz, Asaf Hâlet Çelebi, Orhan Duru, Yaşar Nabi Nayır, İlhan Tarsus, Tarık Dursun K., Vedat Gün-yol, Salim Şengil, M. Sunullah Arısoy, Yılmaz Gruda, Özdemir Âsaf, Şerif Hulusi, Şahap Sıtkı, Nevzat Üstün, Hüsamettin Bozok, Semih Tuğrul, Seyfettin Turhan, Adnan Benk, Ziya Metin, Cüneyt Gökçer, Şakir Sırmalı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Otyam gibi şair, yazar/gazeteci sinemacı, ressamların karakteristik özelliklerine/zaaflarına hazır cevap, yanlış anlama, kelime oyunları, istihzalar ile İçimizden Biri imzasıyla göndermeler ya-pılmasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.9761/JASSS7737
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2148-4163
  • Sayı : 69
  • eISSN : 2147-2971
  • Sayfa Aralığı : 75-91
  • IO Kayıt No : 79786
  • Yayıncı : Association Esprit, Société et Rencontre