Merhaba Misafir

+lI/+lU ve +sIz/+sUz ekleri temelinde cinsiyet

PDF

Türkçede cinsiyet kategorisi bulunmamasına rağmen, bazı kelimeler üzerinden cinsiyet varlığı görülmektedir. Bu durum kendi biyolojik özelliklerinin temelinde ve dil bilgisel ya da sözvarlığı başta olmak üzere çeşitli biçimlerde olmaktadır. İsimden isim yapım eklerinden olan +lI/+lU eki varlığı, bulunmayı; +sIz/+sUz eki ise daha çok yokluğu, yetersizliği bildirmektedir. Bu yapım ekleri, bazı kelimelere eklenerek sanki belli bir cinsiyete ait olunduğunu göstermektedir. Bu durum daha çok +lI/+lU ve +sIz/+sUz i.i.y.e.’nin sıfat görevi üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. +lI/+lU ve +sIz/+sUz i.i.y.e. ile verilen örnekler, kesinlikle dil bilgisel cinsiyetin Türkçede olduğunu kanıtlamamaktadır. Bu ekler, kelimeyi daha çok isim ve sıfat biçimine sokması nedeniyle cinsiyete bağlı olduğunu göstermektedir. Bu makalede +lI/+lU ve +sIz/+sUz i.i.y.e.’nin Türkçe Sözlük (2011)’te cinsiyet anlamı veren kelimelerle ilişkisi üzerine durulacaktır. Yapılan genel taramada 69 adet kelime tespit edilmiş, ardından cinsiyete göre aldığı rol kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda konuyla ilgili detaylı açıklamalar ve örnekler verilip ardından bazı fikirler belirtilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Asya Studies
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31455/asya.435415
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2602-2877
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2602-263X
  • Sayfa Aralığı : 37-43
  • IO Kayıt No : 79404
  • Yayıncı : Mehmet Akif Kara