Merhaba Misafir

'İnsansız Hava Araçları' Ve Ortadoğu'da Sömürge Coğrafyasını Yeniden Kurmak

PDF

ABD kontrolündeki insansız hava araçlarının geçtiğimiz on yılda yaptığı bombalamalar, 11 Eylül sonrası ABD’nin İslam coğrafyasına yönelik siyasal ilgisinin bir sonucudur. Fakat söz konusu bombalamalar, bir sonuç olduğu kadar 11 Eylül sonrası siyasal iklimde genelde Doğu-Batı özelde ise ABD ve Ortadoğu arasındaki ’asimetrik’ ilişkiyi kuran ve süreklileştiren bir işleve sahiptir.

Yayınlandığı Kaynak : Ortadoğu Analiz
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1308-7541
  • Sayı : 66
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 7909
  • Yayıncı : Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)