Merhaba Misafir

Aydınlanmacı eğitim ve insan hakları çerçevesinde eğitim ve dünya barışı düşüncesi

PDF

İnsan, eğitim olanaklarından faydalanarak kendi yeteneklerini geliştirebilir. Eğitimin amacı, insan yapısını mükemmele ulaştırmaktır. Kant’a göre, doğa tarafından insana hazır yetenekler verilmemiş, insan eksik donatılmıştır. İnsan hazır olmayan ham yeteneklerle dünyaya gelir. Sahip olduğu yetenekleri geliştirmesi insanın kendisine bırakılmıştır. Çünkü doğa, insanı sadece özel yetenekler ve bio-psişik çekirdeklerle meydana getirmiştir. İnsanın kendisini oluşturması, ham yeteneklerinden kurtulması, en altta ya da en üstte yer alması, yine kendisine bırakılmıştır. Kant’a göre eğitimin amacı insanın mükemmele ulaşmasıdır. İnsan eğitilebilen özelliği sayesinde, kabalığını ortadan kaldırır, aksi halde eğitilmeyen insan kendi başına buyruktur. Çünkü insan, aklının isteklerini gerçekleştirme gücüne sahiptir. Ancak bu istek barış ve özgürlük olanağıyla, insan hakları temelli olmak üzere oluşturulabilir. Yapılan bu çalışmada, eğitim-dünya barışı ilişkisi günümüzde aydınlanmacı eğitim ve insan hakları çerçevesinde değerlendirilmiş, bu konunun gerek bireysel gerek toplumsal düşün hayatını etkileyen problemler alanı olarak insanın somut varlık yapısı ve felsefi eğitim-dünya barışı bağlamında ele alınmıştır. Eğitim-dünya barışı ilişkisi bağlamında eğiten-eğitilebilen bir varlık olarak insanın eğitim-barış ilişkisine katkısı nelerdir? Ayrıca Kant’ın Aydınlanmacı eğitim ve dünya barışı düşüncesiyle birlikte “barış eğitimi” argümanları üzerinde durulmuştur. Bütün bu konuların gerek bireysel gerek toplumsal düşün hayatını etkileyen problemler alanı olarak insanın somut varlık yapısı felsefi eğitim-dünya barışı bağlamında ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Metafizika
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2616-6879
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 87-114
  • IO Kayıt No : 78895
  • Yayıncı : Metafizika Araştırma Merkezi