Merhaba Misafir

Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi

PDF

Məqalədə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərindən, xüsusən şimal bölgəsindən toplanan materiallar əsasında digər bölgələrlə müqayisəli şəkildə mərasim folkloru ilə bağlı yaranan adətlər və inanclar araşdırılmışdır. İnanclarımızda yaşayan türkçülük və azərbaycançılıq əsas götürülməklə çoxmədəniyyətlilik, birgəyaşayış modeli, milli-mədəni dəyərlər də tədqiq olunmuşdur. Eləcə də deyilən mərasimlərlə bağlı yaranmış materiallara əsasən inanclara müəyyən bölgülər verilmişdir. Burada yalnız mövsüm mərasimləri deyil, eləcə də məişət, toy, yas və başqa mərasimlərlə bağlı el arasında mövcud olan adət və inanclarımız araşdırılmışdır. Araşdırmada azərbaycançılıq, birgəyaşayış və multikultural dəyərlərin ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqlar arasında mövcud vəziyyəti faktik materiallar əsasında izah olunur, müəyyən fikirlər irəli sürülür.

Yayınlandığı Kaynak : Metafizika
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2616-6879
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 24-41
  • IO Kayıt No : 78891
  • Yayıncı : Metafizika Araştırma Merkezi