Merhaba Misafir

Osmanlı şiiri ve iktidar ilişkisi üzerine bir inceleme : "II Selim dönemi sonuna kadar Osmanlı edebî hâmîlik geleneği”

PDF

Tûbâ Işınsu İsen Durmuş, Bilkent Üniversitesi Türk edebiyatı bölümünde Yrd. Doç Dr. Mehmet Kalpaklı danışmanlığında hazırladığı, 2002 yılında “Divan Şiirinde Fahriye” adlı yüksek lisansı tezinden sonra “11. Selim Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Edebî Hâmîlik Geleneği” çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Durmuş un yaklaşık 160 sayfa olan tezi, giriş ve dört ana bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş bölümünde, hâmiliğin tanımı, ortaya çıkışı, gelişimi değerlendirilmektedir. Bununla birlikte sanat-hâmî ilişkisinin Batı ile Doğuda nasıl geliştiği üzerinde durularak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki görüntüsü tartışılmaktadır. Batı kültürü çerçevesinde bu konu üzerine yapılmış ciddi çalışmalara karşılık, Doğu edebiyatlarında yeterli örneklerin bulunmamasını düşündüğümüzde Durmuş’un çalışması özelikle bu boyuta yeni bakış açıları kazandıracak niteliktedir.

Yayınlandığı Kaynak : Bilge Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-283X
  • Sayı : 50
  • Sayfa Aralığı : 220-221
  • IO Kayıt No : 78475
  • Yayıncı : Atatürk Kültür Merkezi