Merhaba Misafir

15.-16. yüzyılda Topkapı Sarayı

PDF

Gülru Necipoğlu’nun 1986 yılında Harvard Üniversitesinde verdiği doktora tezinden çıkan ve özgün adı Architecture, Ceremonial, and Poıver The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sişteenth Centuries olan kitabın Türkçeye çevirisi olan eser, giriş ve onbir bölümle arşiv kayıtlarından oluşmuş ekler, Topkapı Sarayı ile ilgili çizim, fotoğraf, minyatür ve gravürlerin yer aldığı levhalarla kendi içinde sınıflandırılmış oldukça zengin bir bibliyografyadan oluşmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Bilge Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-283X
  • Sayı : 50
  • Sayfa Aralığı : 206-216
  • IO Kayıt No : 78471
  • Yayıncı : Atatürk Kültür Merkezi