Merhaba Misafir

Güllü

PDF

İlköğretim Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Programı'nın Genel Amaçlarında öğrencilerin, “- Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, - Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek, - Millî, manevî, ahlâkî, Tarihî, kültürel, sosyal ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek, - Yazılı ve sözlü ünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, - Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak” şeklinde dile getirilen maddeler dikkate çekmektedir. Sayılan amaçlar tam anlamıyla gerçekleştiği zaman toplumda sağlıklı bir iletişimden söz edilebilir. Bu amaçlara ulaşılabilmesi ise Türkçenin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Bilge Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-283X
  • Sayı : 50
  • Sayfa Aralığı : 203-205
  • IO Kayıt No : 78468
  • Yayıncı : Atatürk Kültür Merkezi