Merhaba Misafir

Tarihin evi yahut Ana Altayca’nın torunları

PDF

Avrupalı halklar ve devletler, Asyalı halklar ve devletlerle 900 yıldır çeşitli düzeyde ilişkiler kurdular. Bu ilişkiler: a) Orta ve Doğu Asya’daki zenginliklerin (altın, gümüş, elmas, zümrüt, inci; çeşitli baharatlar; ipek ve yün; son yüz yılda petrol, uranyum, civa) sömürülmesi; b) Orta ve Doğu Asya’daki halklara ait bilim sayılan, öncelikle tedavide kullanılan bilgiler ve uygulamaların Avrupa’ya taşınması; c) Asya’da bulanan halkların tamamının Hıristiyanlaştırılması... niyetiyle, hem bilim ve din görünümlü, hem sıcak savaş nitelikli oldu.

Yayınlandığı Kaynak : Bilge Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-283X
  • Sayı : 50
  • Sayfa Aralığı : 38-48
  • IO Kayıt No : 78432
  • Yayıncı : Atatürk Kültür Merkezi