Merhaba Misafir

Sitemsiz dostlarımız: Kitaplar

PDF

İnsan ilişkilerinde en yüce, en seçkin yeri, nedensiz, niçinsiz, garazsız, ivazsız, menfaatsiz, çıkarsız dostluklar alır. Dostluğun tertemiz doruklannı bazen sebepli, çoğu zaman sebepsiz yapılıvermiş ince bir sitemin bulutu puslandınp karartır. Yapılan sitem lâtife yollu da olsa, şakayla kanştırılsa da sitem edilenin yüreğini burkar. Sitem eden bu burluşun, bu sızlayışın farkında bile olmadan, hattâ zevk duyarak sitemlerini sıralar. Haksız sitemler yanında haklı sitemler, yapılması gerekli sitemler de vardır. Uzaklaşılan dostlar, unutulan dostluklar için insanın kendi kendisine de sitem etmesi gerekir.

Yayınlandığı Kaynak : Bilge Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-283X
  • Sayı : 50
  • Sayfa Aralığı : 12-13
  • IO Kayıt No : 78428
  • Yayıncı : Atatürk Kültür Merkezi