Merhaba Misafir

Türkiye’nin 1970 – 1980 dönemi popüler müziğinde davul setine genel bakış

PDF

Davulun icadının binlerce yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Ancak, davul setinin ortaya çıkışı 20. yüzyılın başına denk gelmektedir. Tarihsel gelişimi ve ülkemizin popüler müzik tarihi göz önünde bulundurularak, Türkiye’de bu enstrümanın gelişimi ise bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu çalışmada popüler müzik içerisinde, davulcuların etkilendiği ekoller ve çalım yaklaşımları, davul setinin stüdyo ortamındaki konumu, kullanılan ekipmanlar ile orkestra içerisindeki kurulum tercihleri, yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda dönemin önemli aranjörlerinden Osman İşmen ve Turhan Yükseler’e, davulcularından Okay Temiz’e, Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay’a, bas gitarist İsmail Soyberk’e ve davulcu Cezmi Başeğmez’i temsilen Mert Türkmen’e 4 ana başlıkta sorular sorulmuştur. Toplanan veriler doğrultusunda ülkemizde caz ve ‘rock’ ekolü davulcularından etkilenildiği, ‘Anadolu Pop’ akımı etkisinin o dönem davulcularının çalım yaklaşımlarında ve kurulumlarında görüldüğü, davul kayıtlarının yapıldığı stüdyolar açısından ‘Stüdyo Hayri’ ve ses teknisyeni Sıtkı Acim’in (tonmeister) ön plana çıktığı, ekipman olarak Türk markalarıyla birlikte ‘Ludwig’ davullarının kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İdil Sanat ve Dil Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.7816 /idil-07-46-13
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-9903
  • Sayı : 46
  • Sayfa Aralığı : 757-766
  • IO Kayıt No : 78110
  • Yayıncı : Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü