Merhaba Misafir

Gümüşhane Maden Emini Sadullah Efendi’nin vakıfları

PDF

Osmanlı döneminde beldelerin şehir hüviyetini kazanmasında vakıfların rolü yadsınamaz bir gerçektir. Osmanlı coğrafyasının birçok şehrinin mamur bir hale dönüşmesinde en önemli pay şüphesiz vakıflara aittir. Zira bir çok şehir, inşa edilen vakıf cami, bedesten, darüşşifa, çarşı gibi hayrat ve akar binaların etrafında oluşan mahallelerle şehirleşme sürecini tamamlamıştır. Bu çalışmada, Gümüşhane’nin şehirleşmesine katkıda bulunan, ‘Gümüşhane ve Keban Madenleri Emini’ lakabıyla bilinen “Sadullah Efendi”nin vakıflarına ana hatlarıyla değinildikten sonra adı geçen vakıf kurucusunun Gümüşhane’de yaptırdığı cami, bu camiye vakfedilen taşınmazlar, camide görev yapan kişiler ve caminin tarihi süreci vakfiye başta olmak üzere diğer arşiv belgeleriyle ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Vakıflar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.16971/vakiflar.439103
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1011-7474
  • Sayı : 49
  • Sayfa Aralığı : 87-113
  • IO Kayıt No : 78049
  • Yayıncı : T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü