Merhaba Misafir

Hurufat Defterlerine göre 18. yüzyılda Palu

PDF

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Palu, bugün Elazığ iline bağlı bir ilçe konumundadır. Osmanlı döneminde “hükümet sancak” olarak yerli hanedanlardan Cemşid Bey’e evlada intikal edecek şekilde mülkiyet üzere verilmiştir. Palu’da gerek hükümet yöneticileri gerekse hayır sahipleri tarafından kurulmuş çok sayıda vakıf vardı. Bunların bir kısmı hayrat, önemli bir kısmı ise evlatlık vakıf özelliğini taşıyordu. Bu çalışmada, başta Hurufat Defterleri olmak üzere, arşiv belgeleri ışığında Palu’daki vakıfların kurucuları ve vakıf gelirleri ile vakıfların şartları hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca 18. yüzyılda Palu’nun mahalle, nahiye, köy ve mezralarıyla dinî ve sosyal amaçlı yapıları hakkında da bazı tespitlerde bulunulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Vakıflar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.16971/vakiflar.439087
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1011-7474
  • Sayı : 49
  • Sayfa Aralığı : 21-41
  • IO Kayıt No : 78047
  • Yayıncı : T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü