Merhaba Misafir

XV-XVII. yüzyıllarda Silistre’de su vakıfları

PDF

Vakıf gayrimenkulleri kurulduğu bölgenin imkânlarına bağlı olarak, gelir getiren bir takım sektörlere yönlendirilmiştir. Vakıf müesseselerinin iktisadî açıdan girişimciliği şehirler bazında yapılacak araştırmalarla tespit edilebilecek bir husustur. Bu bağlamda Doğu Rumeli’de Tuna Nehri kenarında kurulmuş Silistre vakıflarının yerel imkânlarla nehir ve su kaynakları üzerindeki sektörlerde yürüttükleri faaliyetler çalışmada ele alınacaktır. Böylece Doğu Rumeli’de hangi su vakıflarının kurulduğunu, vakıfların bölgesel potansiyelleri ne derece kullanabildiklerini ve iktisadî alanlardaki hâkimiyetlerini tespit etmek mümkün olacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Vakıflar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.16971/vakiflar.439079
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1011-7474
  • Sayı : 49
  • Sayfa Aralığı : 9-20
  • IO Kayıt No : 78046
  • Yayıncı : T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü