Merhaba Misafir

Cumhuriyet Dönemi Endülüs bibliyografyası denemesi (1923-2016)

PDF

Bu çalışmada İber yarımadası üzerinde Müslümanların hâkim olduğu 711-1492 yılları arasında geçen sekiz asırlık süreç İslam kültür ve medeniyetinde önemli yere sahiptir. İber yarımadasındaki sekiz asırlık bu süreç ve coğrafya Endülüs olarak isimlendirilmektedir. İslam Medeniyetinde önemli bir yere sahip olan Endülüs, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan akademik çalışmalarda ne denli yer almakta olduğunu çalışmamızda ortaya konmaya çalışılmıştır. Endülüs üzeri-ne yapılacak araştırmalarda Türkçe eserler ve matbu kaynaklar noktasında kolaylık sağlaması, bundan sonra yapılacak çalışmalar için eksiklerin öngörülmesi hedeflenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Hikmet Yurdu Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1308-6944
  • Sayı : 22
  • Sayfa Aralığı : 209-231
  • IO Kayıt No : 77712
  • Yayıncı : Hikmet Yurdu