Merhaba Misafir

“el-Câmi’u li-Ahkâmi’l Kur’ân” tefsirinde âhiretle ilgili âyetlerde görülen müşkillerin çözümü

PDF

İslâm âlimleri, İslâm’ın ilk devirlerinden itibaren Kur’ân’a muhalif olanlara cevap vermek, mü’minlerin imanlarını korumak ve işin hakikatini göstermek amacıyla müşkil (teâruz ve tenâkuz) âyetleri açıklamaya çalışmışlar ve bu konuyla ilgili birçok eser yazmışlardır. Allah’ın kelamında böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve olmayacağı, âyetlerde açıkça bildirilmiştir. Kelam ilminin, ana konularından biri olan âhiret hayatının anlatıldığı bazı âyetlerde, zahiren birbiriyle çelişen ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ölümle birlikte başlayan âhiret hayatı içinde, kabir, diriliş, hesap, cennet ve cehennem gibi birçok aşama yer almaktadır. Şu an için gaybi olan bu hayatla ilgili, diriliş nasıl olacak? Hesap nasıl verilecek? Cennet ve cehennem yaratıldı mı? Cennet ve cehennem ebedi mi? gibi birçok soru zihinleri meşgul etmektedir. Kur’ân’ın bu sorulara verdiği cevaplar bazen âyetler arası çelişki vehmi uyandırmıştır. İslâm âlimleri, “Kur’ân’da çelişki, tutarsızlık yoktur” prensibinden hareketle bu âyetleri farklı şekillerde yorumlamışlardır. Endülüs âlimlerinden olan Kurtubî de yazmış olduğu tefsirinde bu âyetler üzerinde durmuş ve onları uzlaştırmaya çalışarak Kur’ân’da çelişkilerin olmadığını akli ve nakli delillere yer vererek göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-0774
  • Sayı : 11
  • Sayfa Aralığı : 121-153
  • IO Kayıt No : 77608
  • Yayıncı : Bingöl Üniversitesi