Merhaba Misafir

Çatlaklı dairesel eğri kompozit kirişlerin titreşim analizleri

PDF

Günümüzde, kompozit malzemelerden imal edilen kirişler özellikle havacılık ve otomotiv endüstrisinde en önemli yapı elemanlarından birisi olarak yer almaktadır. Bu kirişler sadece düz olarak değil eğri şekilde de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada çatlaklı, çelik ve kompozit olmak üzere iki farklı malzemeden yapılmış olan dairesel eğri kirişlerin düzlem içi titreşimleri ANSYS’de sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. İncelenen kiriş, Rayleigh-Ritz kirişi olarak ele alınıp kiriş üzerinde farklı konum ve derinlikteki çatlakların ilk üç modundaki doğal frekanslarının değişimi değerlendirilmiştir. Kirişteki dairesel eğrilik boyuna eksende düzlemsel olarak modellenmiştir. Çalışma sırasında kiriş, konsol (Ank-Ser) ve iki ucu sabit (Ank-Ank) mesnetli bağlantı şekilleri ile tutturulmuştur. Çatlak, kılcal çatlak olarak ele alınmıştır. Farklı konumlardaki çatlak ve çatlakların değişen derinliklerdeki doğal frekans değerleri incelendiğinde çatlak derinliği arttıkça doğal frekans değerlerinin azaldığı gözlemlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.416380
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 783-791
  • IO Kayıt No : 76636
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi