Merhaba Misafir

Araştırma geliştirme (Ar-Ge) giderlerinin faaliyet sonuçlarına ve piyasa değerine etkisi: Panel veri analizi ile Borsa İstanbul uygulaması

PDF

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin temeli, üretim sürecinde yeni teknolojilerin kullanılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle işletmeler, yeni ürün ve üretim süreçlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak için, araştırma-geliştirme harcamaları yapmaktadır. Araştırma ve geliştirme harcamaları, işletmelerin verimliliği, maliyetleri, karlılıkları ve piyasa değeri üzerinde etkili olduğundan stratejik karar niteliği taşımaktadır. Çalışmada araştırma geliştirme yatırımları ile faaliyet sonuçları ve piyasa değeri arasındaki ilişki panel veri teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz için Eviews paket programı kullanılmıştır. Öncelikle, modelde kullanılacak olan serilerin “birim kök testleri” yapılmıştır. Bu serilerin durağan olup olmadığı incelenmiş ve serilerin durağan olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Hausman testi sabit etki ve rassal etkili regresyon modelleri elde edilmiştir. Hausman testi ile regresyon modeli oluşturulurken en yüksek açıklama gücüne sahip model sabit etkiler modeli olarak tespit edilmiştir. Elde edilen istatistiki sonuçlar doğrultusunda modelin % 83 açıklama gücünün bulunduğu ve dönem net karı üzerinde Ar-Ge harcamalarının etkili bir enstrüman olduğunu söylemek mümkündür.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 881-896
  • IO Kayıt No : 76380
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları