Merhaba Misafir

Sosyal hizmet eğitiminde yaratıcı dramanın önemi

PDF

Sosyal hizmet, insanın değerini göz önüne alan insan hakları ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeyde çalışmalar yapan uygulamalı bir disiplin ve meslektir. Sosyal hizmet eğitimi bilgi, beceri ve değer temeline dayanmaktadır. Yaşa ve öğren metoduna dayanan yaratıcı drama ise sosyal hizmet eğitiminde sosyal hizmet beceri ve değerlerinin kazandırılmasında bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Yaratıcılığı ve iletişim becerilerinin gelişimini de hedefleyen yaratıcı drama, sosyal hizmet uzmanlarının mesleki müdahalelerinde adeta onlara yol gösterici bir rehber niteliğindedir. Günümüzde yaratıcı drama bazı üniversitelerin sosyal hizmet lisans bölümlerinde seçmeli ders olarak verilmektedir. Yaratıcı dramanın sosyal hizmet eğitiminde yaygınlaştırılmasının öğrencilerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Yaratıcı Drama Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.21612/yader.2018.018
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1305-8177
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2459-167X
  • Sayfa Aralığı : 251-260
  • IO Kayıt No : 76204
  • Yayıncı : Çağdaş Drama Derneği